Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení obce

Platná nařízení obce Archlebov

Ceník pro veřejné pohřebiště Staženo: 208x

Tržní řád Staženo: 682x

Platné obecně závazné vyhlášky obce Archlebov

Obecně závazná vyhláška obce Archlebov č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Staženo: 99x

OZV 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 220x

Řád veřejného pohřebiště obce Archlebov Staženo: 158x

OZV 1/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Archlebov „Řád veřejného pohřebiště“, kterou se vydává Řád veřejného pohřebiště Staženo: 139x

OZV 3/2019 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 279x

OZV 2/2019 - o místním poplatku ze psů Staženo: 278x

OZV 1/2016 O nočním klidu Staženo: 691x

OZV 1/2015 O ochraně nočního klidu a o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zabezpečení veř. pořádku Staženo: 625x

OZV 3/2011 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu Staženo: 689x

OZV 1/2009 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Archlebov Staženo: 806x

OZV 1/2007 Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Archlebov Staženo: 707x

OZV 6/2005 Požární řád obce Staženo: 679x

OZV 5/2004 O pohybu zvířat na veřejném prostranství a čistotě veřejného prostranství v obci Archlebov“ Staženo: 671x

Stránka

  • 1