Navigace

Obsah

INFORMACE O MONITOROVÁNÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE ARCHLEBOV KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Obec Archlebov zabezpečila sportovní areál obce Archlebov mimo jiné i kamerovým systémem, který je instalován za účelem ochrany majetku obce před poškozením a krádeží a za účelem ochrany veřejného pořádku, a vydala směrnici k ochraně osobních údajů v kamerovém systému.

Informace o sledování prostor kamerovým systémem je umístěna při vstupu do areálu a obsahuje tyto údaje:

 1. sdělení, že prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem,
 2. piktogramu/ obrázku kamery,
 3. označení správce zpracování, kterým je obec Archlebov,
 4. osoba, u které je možné získat o kamerovém systému další informace: starosta obce, tel. +420 518 633 522  522  nebo na e-mailové adrese starosta@obecarchlebov.cz

Na základě dotazu poskytuje osoba pověřená realizací výkonu správy kamerového systému další informace v tomto rozsahu:

 1. identifikace správce
 2. účelu zpracování,
 3. rozsahu zpracování a kategorií osobních údajů
 4. místa zpracování (adresy),
 5. příjemce zpřístupněných údajů (orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány pro účely přestupkového řízení)
 6. počtu kamer,
 7. doby uchování záznamů, včetně způsobu vymazání údajů po uplynutí doby uchování,
 8. kontaktních údajů pro přijímání podnětů (jak, kdy a komu je možno podat podnět či stížnost).