Navigace

Obsah

O obci Archlebov

 

Obec Archlebov leží 12 km západně od Kyjova na silnici Slavkov - Kyjov. Počátky Archlebova lze datovat kolem roku 1349 kdy jsou první zmínky o Archlebovu jako městečku. Archlebov vznikl jako kolonizační osada. Hlavní linie současné zástavby tvoří Spálený potok ve směru sever – jih a komunikace I/54 ve směru východ – západ. Katastrální území má rozlohu 1 332 ha, přičemž orná půda zaujímá více než 51 % výměry a lesní porosty pokrývají 33 %.

Dominantními objekty obce jsou kostel sv. Šebestiána a Rocha na jihovýchodním okraji obce a novější objekt základní školy na severovýchodním okraji, které vytvářejí výškové dominanty obce. Současný chrám sv. Šebestiána a Rocha, který byl postaven v letech 1729 až 1731, stojí na místě staršího kostela, z něhož zůstaly zachovány jen zbytky pevnostních zdí se střílnami.

Budova základní školy byla postavena v padesátých letech minulého století. Základní škola poskytuje úplné základní vzdělání pro mládež Archlebova a sousedních obcí.

Ve vinohradech severně od obce se nachází dvě barokní kapličky. V katastru obce jsou naleziště zbytků pravěkých nástrojů a známky osídlení ve třech osadách „Jizbice“, „Bohutice“ a „Smutéřov“. Tyto nálezy svědčí o dávném osídlení lokality pod Ždánským lesem. Severní polovina k.ú. se nachází v „Přírodním parku Ždánický les“.

Tradiční krojované hody se konají 3. neděli v srpnu (svátek sv. Rocha).

V Archlebově se nachází základní škola, mateřská škola, zdravotní středisko, pošta, pohostinství, prodejny smíšeného zboží, je zaveden plyn, vodovod a kanalizace.

Aktivitu vyvíjejí TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Ochoz, Český zahrádkářský svaz, Český svaz včelařů, Smíšený a Mužský pěvecký sbor a Folklorní soubor Archlebjan a Archlebjánek.

Foto