Navigace

Obsah

Přehled událostí

v letech 1991 – 1999

1991 Sčítání lidu.
Odstoupil starosta P. Švábík – nově zvolený starosta Zdeněk Hasala.
1992 Kolaudace Spáleného potoka.
Dokončení vodovodního přivaděče.
Zahájení I. etapy plynofikace obce.
Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace v ZŠ.
1993 Rekonstrukce školní jídelny.
Rekonstrukce mostu u mlékárny.
Zakoupen požární vůz od ZD.
Zkolaudována I. etapa plynofikace obce.
1994 Zřízeno zdravotní středisko v budově OÚ.
Plynofikace kotelny OÚ.
Privatizace školní jídelny.
Zahájení II. a III. etapy plynofikace obce.
Volby do OZ.
1995 Plynofikace kotelny ZŠ, MŠ a hasičky.
Výměna oken v ZŠ.
Nákupní středisko pronajato panu B. Bajerovi.
Přestavba zadní části budovy OÚ na zřízení Domu pečovatelské služby.
Obnoveno vydávání Archlebského života.
1996 Přes obec položen DOK (dálkový optický kabel).
1997 Zakoupeny kontejnery na tříděný odpad.
Rekonstrukce střechy, zdravotechniky a elektroinstalace v MŠ.
Povodně.
Rekonstrukce vodovodního řadu.
Zahájení výstavby osmibytového domu.
1998 Koupě střelnice od města Ždánice.
Volby do OZ.
1999 Kolaudace osmibytového domu.

Autor: Lubomír Pacek

Čerpáno z novin obecního zastupitelstva v Archlebově ARCHLEBSKÝ ŽIVOT, číslo 2, ročník 4