Navigace

Obsah

Přehled událostí

v letech 1969 – 1989

1969 Výstavba bytové jednotky JZD na ulici Kyjovské.
Provedena rekonstrukce poloviny veřejného osvětlení (60 ks výbojkových svítidel).
Vybudování betonového chodníku v Hrubé ulici.
Vybudovány nové rozvody místního rozhlasu.
Byla zrušena železniční zastávka Věteřov.
1970 9. června povodeň – zatopeny sklepy mnoha domů.
Za 14 dnů nová povodeň.
1971 Opravena silnice v Hrubé a Malé ulici.
Zavezen Rybníček v horní části obce.
Vybudován betonový chodník v Malé ulici.
Volby do NV.
1972 Krojovaný ples Národopisného kroužku – následně účast 13 krojovaných párů na Moravském plese v Praze.
Provedena regulace potoka pod Uličkou.
Zavedeno stravování důchodců v pohostinství s příspěvkem NV.
1973 Provedena rekonstrukce průjezdu obce s chodníky po obou stranách, upraveny vjezdy do domů z hlavní silnice, vybudována nová silnice v Kanále.
1974 Vybudováano výbojkové osvětlení kolem hlavní silnice.
Posílen vodovod novým zářezem na Zelnicích.
1975 Provedena úprava obřadní síně na hasičce.
Kanalizace ve Fortni.
Sociální zařízení a šatny na hřišti.
Na hřbitově postavena nádrž na odpad.
Postavena zastávka autobusů na Městečku.
Sloučení JZD Archlebov, Žarošice, Dražůvky.
1976 Sloučení obcí Archlebov a Dražůvky se sídlem NV v Archlebově.
Dokončena výstavba druhého vodojemu.
Dokončena GO staré školy.
Volby do NV.
1977 Vytvořen kroužek pro záchranu památek s cílem vybudovat Památník obce.
Otevřeno v obci holičství a kadeřnictví.
Vybavení MŠ novým nábytkem, koberci a obložením.
1978 Dohotovena silnice do Světlých.
Zřízena Pamětní síň obce.
Obnoveno stravování důchodců v Pohostinství.
1979 Dokončena hrubá stavba dětského řiště a kluziště na Luži.
V obci zrušena matrika přičleněna do Ždánic přes důrazné protesty poslanců NV.
1980 Dokončena oprava silnice obalovanou drtí v ulici Hrubá.
Zaveden odvoz popele v zimních měsících na nové smetiště v Loskách.
Uvedena do provozu školní družina.
Dobudovány dílčí kanalizace na povrchovou vodu v délce 140 m.
Dokončena výstavba nákupního střediska a toto předáno k užívání. Občané odpracovali 8404 hodin zdarma.
1981 Dokončena úprava potoka.
Vybudování panelové cesty u nákupního střediska.
Vybudování cesty u Hájenky.
1982 Zřízení zahrádkářské kolinie v trati Ochoze.
Zřízena sběrna čistírny prádla.
Vodovodní přípojka v Nové ulici.
1983 Zřízena sběrna pro opravu obuvi.
Dokončen most u Hájenky.
Opraveny silnice v Pazderce, za poštou a hřištěm a na Pustým.
1984 Dokončeno rozšíření hřbitova.
Vydláždění starého hřbitova.
Provedena rekonstrukce ústředního topení na ZŠ.
1985 Opraveny komunikace v ulici Malá, Ždánská a U Rybníčka.
1986 Chodníky v ulici Ždánská a U Rybníčka.
Volby do NV.
1987 Pošta přestěhována do budovy NV.
Dobudován areál Střelnice.
1988 Vybudován sklep na ovoce a zeleninu v MŠ.
GO regulace Spáleného potoka.
GO pohostinství Jednota.
Zbudována silnice u hřbitova.
Upraveno prostranství před pohostinstvím.
Rekonstrukce bytu na ZŠ.
Zbudování parku u Hrbotického s chodníkem a vozovkou.
Vyčištění vodních zářezů vodovodu.
1989 Oprava střechy na OÚ.
Zřízena telefonní hovorna a poštovní schránky.

 

Autor: Jindřich Buchlovský

Čerpáno z novin obecního zastupitelstva v Archlebově ARCHLEBSKÝ ŽIVOT, číslo 2, ročník 4