Navigace

Obsah

Přehled událostí

v letech 1946 – 1968

1946 Volby do národního shromáždění. V obci zvítězila KSČ.
Sjednána finanční půjčka na stavbu nové školy – 4 mil. Kčs.
1947 Bývalý starosta obce z období války Jan Strmíska č. 10 jemnován čestným starostou za zásluhy.
Velká neúroda. Dovoz obilí z SSSR.
1948 Slovanská zemědělská výstava. Zúčastnilo se jí 100 našich občanů.
Zřízení společné pračky v domě Josefa Ždánského č. 34.
1949 Reorganizace MNV. Dosavadní předseda Pavel Koutný odstoupil. Novým předsedou MNV Fr. Malík.
Zahájení provozu kina.
V obci byla zřízena státní traktotová stanice.
1950 Sňatková síň na hasičce. První civilní sňatky.
1951 Zahájeno vyučování v nové základní škole.
Novým předsedou MNV se stal Jar. Halas.
1952 Na MNV jako tajemník nastoupil Zd. Šťastný.
Omezena funkce mlékárny. Mléko se odváži do mlékárny Kyjov.
1953 V katastru obce nalezena první mandelinka bramborová.
1954 Adaptace staré školy na kanceláře MNV, obecní knihovnu aj.
1955 Poprvné při žních využit obilný kombajn.
1956 Krutá zima, silný mráz. Popraskalo a uschlo mnoho stromů.
Zahájena výstavba pekárny.
1957 Združstevňování zemědělců. Ke konci roku 220 členů JZD.
1958 Uzavření Masny a pohostinství u Vaverků. Sál sloužil jako klubovna ČSM. Masna otevřena v přístavbě mlékárny.
Při hluboké orbě pro výsadbu vinohradů v trati Vrchní Mlíny bylo odkryto pravěké sídliště staré 2500 před n.l.
1959 Demontáž mostní váhy umístěné před kostelem. Prodána JZD v Dražůvkách.
1960 Tajemník MNV ustanoven Old. Němec, Zd. Šťastný dál jako administrativní pracovník.
Volby do NV a NS. Do KNV zvolen Josef Baják z Násedlovic, do ONV náš občan Ant. Kučera. Předsedou MNV Karel Jandora.
1961 Obec koupila Škrhákovu vilu. Nyní mateřská školka.
1962 Provoz mlýna Boh. Žandovského zastaven. JZD ho používalo jako skladiště.
1963 K ošetření různých kultur JZD začalo se používat letadel.
Zřízena výkupna ovoce, výkupčí Anna Konrádová č. 329.
1964 Volby do MNV, ONV, KNV, NS. Předsedou MNV Jar. Halas.
Rovněž byli voleni soudci z lidu. Z obce zvolen K. Jurek.
1965 Extrémně nepříznivé počasí. Deštivo, kroupy, chlad a záplavy na jižní Moravě a Slovensku. Škody asi za 2 miliardy.
1966 Jmenován nový tajemník MNV C. Poláček.
1967 První výstava fotografií našich amatérů v obci.
1968 Zimní přírodní kalamita. Značné škody na telefonním a elektrickém vedení.

 

Autor: Božetěch Konrád

Čerpáno z novin obecního zastupitelstva v Archlebově ARCHLEBSKÝ ŽIVOT, číslo 2, ročník 4