Navigace

Obsah

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Archlebov

Obec Archlebov v tomto roce zakoupila nový dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení, který byl pořízen jednotce sboru dobrovolných hasičů Archlebov k řešení záchranných a likvidačních prací v rámci mimořádných událostí, k přepravě osob na pravidelná školení jednotky a k přepravě technického vybavení na revize a doplnění.
Tento projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem a také Ministerstvem vnitra - Hasičským záchranným sborem ČR.
Za spolufinancování tohoto projektu mnohokrát děkujeme.