Navigace

Obsah

Oprava kabiny cisternové automobilové stříkačky Liaz 101

Obec Archlebov v tomto roce provedla opravu kabiny cisternové automobilové stříkačky Liaz 101. Předmětem projektu „Oprava kabiny cisternové automobilové stříkačky Liaz 101“ byla kompletní oprava kabiny z důvodu jejího zhoršeného technického stavu. Jednalo se zejména o vyvaření zrezlých částí kabiny - jak podlahy, tak i stropu, dále obvodového pláště a dalších částí, které na kabinu navazují (podběhy, blatníky, schody) a jejich následné lakování. Tyto nedostatky bylo nutno opravit z důvodu zajištění technické způsobilosti a akceschopnosti naší jednotky, která je předurčena a povolávána k řešení mimořádných událostí v Jihomoravském kraji.
Tento projekt byl spolufinancován Jihomoravským krajem.
Za spolufinancování tohoto projektu mnohokrát děkujeme.