Menu
Obec Archlebov
Archlebov

Stavební lokalita za hřištěm

Přinášíme vám aktuální informace o postupu přípravy projektu na nová stavební místa za hřištěm.

Dle územního plánu Archlebov, který byl vydán Zastupitelstvem obce Archlebov formou opatření obecné povahy č. 1/2021 dne 31. 05. 2021 usnesením č. 261/21/Z15 a který nabyl účinnosti dne 18. 06. 2021, se změnila plocha pro nově uvažovaná stavební místa na plochu smíšenou obytnou - venkovskou SV Z8 (původní - plocha zemědělská). Tato plocha je podmíněna zpracováním územní studie, která má za úkol prověřit rozsah a způsob zástavby a obsluhu území dopravní a technickou infrastrukturou. Územní studie byla dokončena v měsíci březnu tohoto roku a ještě v témže měsíci zapsána na MěÚ Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování.

Situační výkres této nové lokality si můžete prohlédnout níže, stejně tak „vizualizaci ulice“.

01

Rozsah a způsob uspořádání zástavby

Řešená lokalita umožňuje rozdělení na 17 stavebních parcel. Výměry parcel jsou od 547 do 1003 m2. Přesné vytýčení a výměry jednotlivých parcel jsou uvedeny v novém geometrickém plánu řešené lokality. Lokalita se nachází na okraji obce a přímo nenavazuje na stabilizované zastavěné území. Proto jsou navrženy tyto regulační prvky:

Regulační prvky nové zástavby:

- charakter a struktura zástavby - zástavba samostatně stojících rodinných domů příp.

dvojdomů. Nejsou povoleny domy typu roubenka, srub a mobilheim.

- stavební čára - stavební čára je umístěna 5m od hranice stavebních parcel s komunikací

(obecní pozemek). V rámci stavební parcely (na příjezdové komunikaci v návaznosti na sjezd)

je umožněno umístit kryté stání pro jedno nebo dvě vozidla na hranici pozemku se sousedním

pozemkem (obecní pozemek nebo stavební parcela).

- oplocení - předzahrádky zůstávají neoplocené jako součást veřejného prostranství. Oplocení

je povoleno pouze v linii stavební čáry, počítá se s umístěním branek a vjezdových bran,

výška max. 1,3m. Mezi jednotlivými stavebními parcelami se doporučuje použít jako oplocení

pletivo.

- uliční čára - umístěním plotů na úroveň stavební čáry se uliční čára nachází v místě čáry

stavební. Celý prostor ulice tak tvoří veřejné prostranství.

- výšková regulace zástavby: max. 2 NP + podkroví. Úroveň 1.NP rodinných domů bude max.

0,60m nad úrovní chodníku

- typ zastřešení - jsou povoleny veškeré druhy zastřešení (sedlové, pultové, ploché), je

povolena okapová i štítová orientace střechy. Nedoporučuje se lesklý typ střešní krytiny.

- odstupy staveb - umístění staveb na pozemku je dané stavební čárou a odstupovými

vzdálenostmi danými §25 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání

území.

02

Nyní bude probíhat vyřízení stavebního povolení na komunikace a inženýrské sítě. O prodeji těchto stavebních pozemků zastupitelstvo obce zatím nerozhodovalo, nicméně v zastupitelstvu panuje shoda, že uvažovaný prodej těchto pozemků by byl realizován po získání stavebního povolení, tzn. podle odhadů na přelomu léta/podzimu 2022.

Prodej pozemků bude vyhlášen zastupitelstvem obce Archlebov a zveřejněn na webových stránkách obce. Pořadníky nevedeme, zastupitelstvo bude rozhodovat na základě aktuálních žádostí.

Datum vložení: 11. 4. 2022 11:00
Datum poslední aktualizace: 8. 4. 2024 13:33
Autor: Správce Webu

Aktuálně

Facebook

Poplatky

Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství (svoz TKO) se budou v roce 2024 vybírat od PONDĚLÍ 15.1.2024. Sazba poplatku za osobu a rok činí 600,- Kč. Poplatky se budou vybírat v hotovosti v kanceláři OÚ nebo bezhotovostně na účet obce KB: 35-3584400297/0100 nebo ČSOB: 112579643/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení, jako variabilní symbol uveďte č.p. (po uhrazení poplatku, nejdříve však 15.1.2024, si můžete vyzvednout známku na popelnici na OÚ)

Odkazy

Rady a tipy

Pálení klestí

http://www.czechpoint.cz/public/

Interaktivní mapa

Fotomapa Archlebova:

Fotomapa Archlebov Typ: JPG obrázek, Velikost: 7.59 MB

 
 

 

 

Medailonek

 

Počasí

Více o počasí

Kompletní data z meteostanice najdete na odkazu:

http://moje.meteo-pocasi.cz/archlebov/

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.