Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBECNÍ ÚŘAD » Úřední deska » Položka úřední desky


Položka úřední desky

VZ 03-2017 „Modernizace sportovního areálu v obci Archlebov“

Předmětem veřejné zakázky je modernizace sportovního areálu v obci Archlebov. Jedná se o vybudování nové atletické dráhy pro běh na vzdálenost 60 m a dráhy s doskočištěm pro skok daleký. Tyto se umístí vedle delší strany fotbalového hřiště, blíže ke škole. Fotbalové hřiště má drobné prohlubně a trávník trpí vegetačními poruchami. Hřiště se zmenší, aby se udělalo místo pro atletické dráhy, srovná se a vyspáduje směrem od podélné osy ve spádu 1 %, podélný spád 0,5 % bude vytvořen směrem od severu k jihu. Celková upravovaná plocha bude mít rozměry 104,5x63,5 m. Sklony odpovídají využití hřiště a respektují okolní terén. Plocha hřiště 94,5x54 bude provedena v těchto spádech. Okolní (výběhové) plochy budou sklonově uzpůsobeny k původnímu terénu. Dále bude provedena instalace rozvodů. Zdroj závlahové vody bude napojen na stávající akumulační nádrž. Celý systém bude řízen automatickým systémem závlahy s časovým spínačem bez dalších doplňkových čidel. V prostoru kolem hřiště se odstraní stávající lavičky včetně betonových patek a bude instalováno 20 ks nových volných laviček délky 2000. V místě stávající betonové tribuny se odstraní stávající lavičky a osadí se lavičky nové.

Přiložené soubory:

Vyvěšeno dne: 15.11.2017

Bude sejmuto dne: 30.11.2017


nahoru